Web sayfamıza hoş geldiniz

Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi

Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi

Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi

DuyurularBoş Parsel Listesi
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019


İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ SUNUM 2019
İnovalig 2019 Başvuruları
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2019
OSB Elektrik Kapasite Eylül 2017
YILLIK İŞLETME CETVELLERİ
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi Sicil Belgesi almış sanayi işletmelerinin
2017 yılına ait faaliyetleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelleri’nin
30 Nisan 2018 tarihine kadar, aşağıda belirtildiği şekilde verilmesi gerekmektedir.
Sanayi sicile kayıtlı firmalar, Bakanlığımız web sayfası (www.sanayi.gov.tr)
“E-Hizmetler Bölümü” başlığı altında bulunan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ” linkini
kullanarak Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini elektronik ortamda girecektir.
Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin doğru ve eksiksiz bildirilmesi zorunludur.
Aksi takdirde Yıllık İşletme Cetvelinde hatalı ve eksik bilgi girişi yapan firmalar
hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 11. Maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.
Yıllık İşletme Cetveli girişi esnasında hatalı ve eksik bilgilerin zamanında düzeltilmesi ve
olması muhtemel aksaklıkların yaşanmaması açısından, firmaların Yıllık işletme cetveli
girişlerini yasal süre sonunu beklemeden yapması önem arz etmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına istinaden TOBB’dan alınan yazıda
kamu alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları
yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin
usul ve esasların Bakanlıkça düzenlendiği ve 17/02/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile yürürlüğe girdiği,
Sanayi İş birliği Projeleri ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve teknolojinin etkin bir
şekilde değerlendirilmesi, yurtiçindeki imkân ve kabiliyetlerimizin öncelikli sektörlere
yönlendirilmesi ve gelişmiş bir sanayi yapısıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve büyüme
politikalarına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtilmektedir.


Bize UlaşınAdres : Güneykent Beldesi, Baladız Mahallesi Mevkii, 102 Cd No 4 Gönen/ISPARTA

Telefon : 0(246) 556 53 45 - 46 Faks : 0(246) 556 53 48


Ünvan Adı Soyadı E-posta
Bölge Müdürü Kadir TEKİN kadir@isdosb.com.tr
Yönetici Asistanı Fatıma UYANIK info@isdosb.com.tr
Muhasebe Ali GÜRLER ali@isdosb.com.tr
İmar İnşaat Mustafa KÜÇÜKYILMAZ mustafa@isdosb.com.tr
Elektrik Birimi Kamil ÇINAR kamil@isdosb.com.tr
Doğalgaz Su İşletimi Ufuk TUNCER ufuk@isdosb.com.tr

Bize Yazın

İsminiz:

E-postanız:

Telefonunuz:

Yukarı